14 Sty 2016

PILNE! Wystąp o dofinansowanie szkolenia z KFS!

/

Szanowni Państwo,

Jeśli jesteście zainteresowani szkoleniami w Akademii możecie skorzystać z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ! Właśnie ruszył nabór wniosków w pierwszych kilku powiatach:

Terminy składania wniosków:

Warszawa: 25.01-29.01.2016 !

Kielce: od 11.01.2016

Katowice: od 25.01.2016

Lubliniec: nabór trwa

Częstochowa: od 11.01.2016

Żory: 25.01-29.01.2016 

Zielona Góra: od 14.01.2016 do 30.09.2016

Gdańsk: od 18.01.2016

Kłodzko: od 1.02.2016

Poznań: od 21.01.2016

Wrocław: od 19.01.2016

Opole: nabór trwa

Bydgoszcz: od 25.01.2016

Zamość: od 20.01.2016

Legnica: od 25.01.2016

Białystok: od 1.02.2016

Olsztyn: od 1.02.2016

Police: od 22.01.2016

Kolbuszowa: od 25.01.2016

Kraków: od 22.02.2016 do 26.02.2016

Nowy Targ: od 1.02.2016

Tarnów: od 1.02.2016 do 10.02.2016

Gorlice: od 8.02.2016

Dla pozostałych, terminy zostaną ogłoszone na stronach Powiatowych Urzędów Pracy do końca stycznia. Tam również znajdziecie Państwo wzór wniosku o uzyskanie dofinansowania KFS i co ważne – terminy na złożenie dokumentacji (uwaga – terminy są relatywnie krótkie !). Warto również zwrócić uwagę, że w wielu powiatach decyduje kolejność zgłoszeń !

Czym jest KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) i gdzie składać wnioski?

KFS stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Dofinansowanie udzielane jest pracodawcom na szkolenia pracowników na podstawie wniosku oraz stosownych dokumentów złożonych w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Ile wynosi dofinansowanie?

Dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw dofinansowanie wynosi 80%.

Dla mikroprzedsiębiorstw (poniżej 10 pracowników) 100%.

Warunek: dofinansowanie na jednego pracownika nie może przekroczyć 300% minimalnego wynagrodzenia – ok. 11 500 zł.

Co może być finansowane z KFS? Priorytety wydatkowania środków z KFS w 2016 roku:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych

2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

3) wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (program „Praca dla młodych”)

Pracodawco! Standard techniczny tworzą Twoi ludzie! Jakie trzeba zrobić kroki ?

  1. śledzić na bieżąco informacje w swoim powiatowym Urzędzie Pracy o ogłoszeniu naboru wniosków,
  2. zgłosić się do Akademii Światłowodowej w celu wybrania zagadnień technicznych i kursów dla pracowników (nasza propozycja kursów w zakładce: szkolenia), pomożemy dobrać program do kwalifikacji, doświadczenia oraz profilu zadań Twojej firmy,
  3. złożyć w terminie wniosek o dofinansowanie szkoleń

W razie wątpliwości i pytań, służymy doradztwem. 

Więcej informacji pod nr tel: (12) 29 49 720