8 sty 2021

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2021 roku

/

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne.

Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) regulowane jest przepisami, które wymienimy na dole strony w części Podstawa prawna.

Na co możesz przeznaczyć środki?

Środki KFS możesz przeznaczyć na:

  1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,
  3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
  4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Priorytety wydatkowania w 2021 roku