KWALIFIKACJA ZAWODOWA

Potwierdź swoje kompetencje

CZY JESTEŚ GOTOWY, ABY PRZYSTĄPIĆ DO CERTYFIKACJI?

 

POŚWIADCZENIE KWALIFIKACJI

Akademia Światłowodowa decyzją Ministerstwa Cyfryzacji

posiada uprawnienia Instytucji Certyfikującej do nadawania kwalifikacji

„Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych
w technologii światłowodowej”

Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji?

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), opisuje i porządkuje kwalifikacje w jednolitym rejestrze krajowym prowadzonym w Polsce przez MEN. Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji odpowiadają gradacji poziomów ustanowionej w 2008 roku Europejskiej Ramy Kwalifikacji, a następnie przełożenie na poziomy ram w krajach unijnych.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie ZSK

Jak uzyskać Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej?

Regulamin certyfikacji            FAQ – pytania i odpowiedzi         Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji

                                                                                                                   

                                                                                                                       

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

  IMIĘ I NAZWISKO (wymagane)

  EMAIL (wymagane)

  TELEFON KONTAKTOWY

  NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ

  PREFEROWANY PRZEZE MNIE TERMIN CERTYFIKACJI:

  PLANUJĘ ZGŁOSIĆ NASTĘPUJĄCĄ LICZBĘ UCZESTNIKÓW:

  INNE INFORMACJE: