15 Lut 2016

Megaustawa 2.0

/

11 lutego 2016 r. KSRM przyjął projekt zmiany telekomunikacyjnej Megaustawy (zwanej formalnie: ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych). Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że termin wejścia w życie ustawy to maksymalnie koniec marca 2016.

Co istotnego zmienia się dla projektów światłowodowych ? Warto odnotować: 

  • Wprowadzenie obowiązku udostępniania kanałów technologicznych w drodze decyzji administracyjnej (dotychczas w drodze umowy dzierżawy lub najmu)
  • Określenie maksymalnej wysokości rocznych stawek opłat za udostępnienie 1 metra bieżącego kanału technologicznego, które nie mogą być wyższe niż: 7,00 zł – w przypadku rury osłonowej, 5,50 zł – w przypadku rury światłowodowej, 1,00 zł/mb – w przypadku mikrorury wchodzącej w skład (wiązki) mikrorur.
  • Wprowadzenie obowiązku wyposażenia budynku wielorodzinnego lub użyteczności publicznej w instalację telekomunikacyjną, jeżeli (…) jest poddawany przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie (wcześniej obowiązek dotyczył tylko nowo powstających budynków).

Pełna informacja na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: link