30 Wrz 2016

100% skuteczność Akademii w pierwszym konkursie dla działania 1.1 POPC !

/

W ramach pierwszego konkursu dla działania 1.1 POPC opracowaliśmy wnioski dla kilkunastu obszarów inwestycyjnych.

Zleceniodawcami byli operatorzy różnej skali, zarówno na poziomie krajowym jak i ISP.

Łącznie pozyskaliśmy ok. 35 mln złotych dofinansowania na projekty warte łącznie blisko 60 mln złotych.

Wszystkie projekty przeszły bez zastrzeżeń ocenę formalną oraz ocenę mertytoryczną.

Jednym słowem osiągnęliśmy 100% skuteczność !