3 Lis 2016

Drugi konkurs POPC w końcu uzupełniony o Załącznik 4

/

Mimo, iż zapowiadano udostępnienie wszystkich narzędzi i danych do konkursu w połowie października, dopiero teraz z datą 31 października na stronie POPC pojawił się:  Załącznik. 4 – Formularz planowania zasięgów i sieci NGA.

Link: http://form.teleinfrastruktura.gov.pl/help-files/FPZIS/FPZIS.zip

 

Zwracamy też uwagę, że również bez powiadomienia w dziale „Aktualności”  – aktualizacji w tym samym dniu uległy:

  • pliki w Załączniku 3 (wzór studium wykonalności wraz z załącznikami),
  • Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych
  • Wymagania dla jednostek oświatowych
  • Kilka innych plików – poniżej link do tabeli

Link:  https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-1-1/nabor-wnioskow-popc-1-1-drugi-konkurs/