28 lut 2017

Ruszyły nabory o dofinansowanie szkoleń z KFS!

/

Szanowni Państwo,

Jeśli jesteście zainteresowani szkoleniami w Akademii możecie skorzystać z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ! W wielu Powiatowych Urzędach Pracy ruszył już nabór wniosków. 

Czym jest KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) i gdzie składać wnioski?

KFS stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Dofinansowanie udzielane jest pracodawcom na szkolenia pracowników na podstawie wniosku oraz stosownych dokumentów złożonych w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Ile wynosi dofinansowanie?

Dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw dofinansowanie wynosi 80%.

Dla mikroprzedsiębiorstw (poniżej 10 pracowników) 100%.

Warunek: dofinansowanie na jednego pracownika nie może przekroczyć 300% minimalnego wynagrodzenia – ok. 11 500 zł.

Co może być finansowane z KFS? Priorytety wydatkowania środków z KFS w 2017 roku:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

5) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

6) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

7) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r.

Pracodawco! Standard techniczny tworzą Twoi ludzie! Jakie trzeba zrobić kroki ?

  1. śledzić na bieżąco informacje w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy o ogłoszeniu naboru wniosków,
  2. zgłosić się do Akademii Światłowodowej w celu wybrania zagadnień technicznych i kursów dla pracowników (nasza propozycja kursów w zakładce: szkolenia), pomożemy dobrać program do kwalifikacji, doświadczenia oraz profilu zadań Twojej firmy,
  3. złożyć w terminie wniosek o dofinansowanie szkoleń

W razie wątpliwości i pytań, służymy doradztwem. 

Więcej informacji pod nr tel: (12) 29 49 720